Generalforsamling2019

SALTOs generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for SALTO

Onsdag d. 27. marts 2019 kl 19.00-20.00

Sted:  Café SALTOs Køkken, Støberihallen, Nordstensvej 1, 3400 Hillerød

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning + Fremtidig virksomhed
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
  Formanden er ikke på valg i år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer: Louise Rønne Green er på valg og modtager genvalg (gíver også gerne pladsen videre) og Lisbeth Werup Steffensen er på valg og modtager genvalg.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Alle er velkommen til generalforsamlingen, men ønsker man at være stemmeberettiget/valgbar til bestyrelsen, skal man være medlem af SALTO. Der er 3 forskellige muligheder for medlemskaber, alt efter om man ønsker at være gratis medlem eller om man ønsker også at støtte foreningen økonomisk.

Du kan læse mere om medlemskab af SALTO og melde dig ind hér: https://www.saltofamilieaktiviteter.dk/hold-og-tilmelding/?categoryId=426977ad-e3da-4ace-85d9-a99f0108e3c4

Du skal tilmelde dig senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Meld venligst tilbage, om du kommer på info@saltofamilieaktiviteter.dk eller tlf 30143686.

Bedste hilsner

Skoleleder Ditte Aagaard og SALTOs bestyrelse

salto-fam-akt.png